Rampichino

 rampichino dal gran sasso 09/10/2009 foto giuseppe passacantando